Giải ô chữ dựa vào những thông tin được gợi ý sau đây?

Câu hỏi 1: (Trang 50 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Giải ô chữ dựa vào những thông tin được gợi ý sau đây? Phần soạn bài – luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học và dấu phẩy Trang 50, 51 SGK tiếng việt tập 1.

Giải ô chữ: Biết rằng các từ ở cột được in màu có nghĩa Buổi lễ mở đầu năm học mới:

Dòng 1: Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

Dòng 2: Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D)

Dòng 3: Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ S)

Dòng 4: Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

Dòng 5: Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

Dòng 6: Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R)

Dòng 7: Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H)

Dòng 8: Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

Dòng 9: Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G)

Dòng 10: Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

Dòng 11: Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

soan bai luyen tu va cau mo rong von tu truong hoc va dau phay tieng viet lop 3

Trả lời:

Dòng 1: Lên lớp

Dòng 2: Diễu hành

Dòng 3: Sách giáo khoa

Dòng 4: Thời khóa biểu

Dòng 5: Cha mẹ

Dòng 6: Ra chơi

Dòng 7: Học giỏi

Dòng 8: Lười học

Dòng 9: Giảng bài

Dòng 10: Thông minh

Dòng 11: Cô giáo

Nội dung ô chữ chứa các từ ở cột được in màu: LỄ KHAI GIẢNG

(BAIVIET.COM)