Giải mã ô chữ ?

Câu hỏi 2: (Trang 76, 77 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Giải mã ô chữ ? phần ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 27 trang 76 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

1. PHÁ CỖ

2. NHẠC SĨ

3. PHÁO HOA

4. MẶT TRĂNG

5. THAM QUAN

6. CHƠI ĐÀN

7. TIẾN SĨ

8. BÉ NHỎ

b) Ô chữ in màu là: Phát minh.

(BAIVIET.COM)