Giải đề 3 – Viết bài làm văn số 1 (trang 27 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải đề 3 – Viết bài làm văn số 1 (Trang 27 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học) trang 26 – 29 SGK SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Đề 3. Phát biểu cảm nghĩ vể một bài thơ hoặc một nhà thơ mà anh (chị) yêu thích.

Trả lời:

Mở bài: Giới thiệu đề tài (tác phẩm văn học mà em yêu thích tên gì, của tác giả nào, em đọc tác phẩm ấy vào khi nào,…)

Thân bài: Trình bày cảm nghĩ:

– Vì sao em yêu thích tác phẩm văn học ấy? (Nêu lý do khái quát)

– Cảm nghĩ của em về điều mà em yêu thích ở tác phẩm văn học ấy

→ Đó là những phương diện nào của tác phẩm?

→ Điều mà em thích trong tác phẩm được thể hiện như thế nào?

– Cảm nghĩ của em về toàn bộ tác phẩm

→ Tác phẩm ấy có tác động như thế nào tới bản thân em về mặt tư tưởng, nhận thức.

Kết bài: Thâu tóm toàn bộ tinh thần bài viết

– Khẳng định tác phẩm văn học ấy là một tác phẩm có ý nghĩa đối với nhận thức của bản thân em.

– Khẳng định giá trị của văn chương đích thực đối với con người.

(BAIVIET.COM)