Giải đề 3 (Trang 85 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải đề 3 (Trang 85 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Viết bài làm văn số 6: Thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà) trang 85 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Đề 3. Thuyết minh về một thể loại văn học

Trả lời:

Mở bài: Giới thiệu khái quát về thể loại văn học đó

Thân bài: Thuyết minh về thể loại văn học

+ Xuất xứ, nguồn gốc, lịch sử hình thành thể loại văn học: ra đời vào khoảng thời gian nào, ở nền văn học nào.

+ Đặc trưng thể loại: ngôn từ, hình ảnh, niêm, luật, đối hay cốt truyện,… có đặc điểm ra sao.

+ Những tác phẩm nổi tiếng được sáng tác bằng thể loại ấy.

+ Hiện nay thể loại văn học này có còn được sử dụng và phát triển hay không.

Kết bài: Kết luận, mở rộng nâng cao vấn đề.

(BAIVIET.COM)