Giải đề 3 (Trang 16 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải đề 3 (Trang 16 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học trang 16 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Đề 3. Anh (chị) hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến của nhà văn Pháp La Bơ-ruy-e: “Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý và can đảm, không cần tìm một nguyên tắc nào để đánh giá nó nữa: đó là một cuốn sách hay và do một nghệ sĩ viết ra”.

Trả lời:

Cần nêu được một số ý sau:

– Giải thích ý kiến của La Bơ – ruy – e: đưa ra quan niệm về tiêu chí đánh giá một tác phẩm văn học, đó là dựa vào giá trị giáo dục của tác phẩm đó.

– Giá trị giáo dục của tác phẩm văn học: “nâng cao tinh thần”, “gợi những tình cảm cao quý và can đảm”.

-> Hướng con người đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

(BAIVIET.COM)