Giải đề 3 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự trang 105 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Kể lại một trận chiến đấu ác liệt mà em đã đọc, đã nghe kể hoặc đã xem trên màn ảnh.

Trả lời:

1. Mở bài : Giới thiệu chung về trận chiến em muốn kể lại, hoàn cảnh em đã đọc, nghe, xem trận chiến đó.

2.Thân bài :

– Hoàn cảnh lịch sử diễn ra trận chiến.

– Diễn biến :

+ Không gian, thời gian.

+ Người chỉ huy, lực lượng chiến đấu của hai bên tham chiến.

+ Những binh sách yếu lược được vận dụng thành công trong cuộc chiến.

– Kết quả trận chiến đó : quân nào chiến thắng, những chiến công lẫy lừng nào, có để lại hậu quả, thương vong lớn cho nhân dân.

(BAIVIET.COM)