Giải đề 2 (Trang 85 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải đề 2 (Trang 85 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Viết bài làm văn số 6: Thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà) trang 85 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Đề 2. Thuyết minh về một tác giả văn học.

Trả lời:

Đề bài: Thuyết minh về tác giả Nguyễn Trãi.

Mở bài: Giới thiệu khái quát về vị trí Nguyễn Trãi trong nền văn học.

Thân bài:

– Cuộc đời:

+ Nguyễn Trãi (1380 – 1442), hiệu là Ức Trai, nhà chính trị và nhà thơ dưới thời nhà Hồ và Lê sơ. Sống trong ba thời đại đầy biến động của lịch sử Trần – Hồ – Lê.

+ Gia đình, quê quán.

+ Từng làm quan thời nhà Hồ, mười năm phiêu bạt. Ông cũng từng làm quân sư cho Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

+ Chịu nỗi oan Lệ Chi Viên trong lịch sử, bị tru di tam tộc.

– Sự nghiệp văn học: Văn chính luận (Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, …), lịch sử (Lam Sơn thực lục), địa lí (Dư địa chí), thơ phú (Ức trai thi tập, Quốc âm thi tập, Chí Linh sơn phú, Băng Hồ di sự lục)…

– Điểm nổi bật về nội dung sáng tác: Sáng tác mang khuynh hướng Nho gia, tư tưởng nhân nghĩa, lòng trung với nước, đôi khi là lối sống ẩn dật, xa lánh đời.

Kết bài: Nguyễn Trãi là một nhà chính trị, nhà văn, nhà thơ kiệt xuất. Ông đã đem đến cho nền văn học nước nhà những đóng góp to lớn về văn học cũng như tư tưởng.

(BAIVIET.COM)