Giải đề 2 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải đề 2 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh trang 65 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Đề 2: Chứng minh rằng văn chương “gây cho ta những tình cảm ta không có”.

Trả lời:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta chưa có và luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có. Vấn đề này sẽ được chứng thực bằng nhiều dẫn chứng sinh động, cụ thể qua văn học trong nước và nước ngoài. Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có : Tình cảm đối với tầng lớp lao, tình cảm đối với vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, tình cảm đối với các dân tộc khác. Văn chương luyện những tình cảm ta sẵn có: tình cảm đối với gia đình, người thân; tình cảm đối với thầy cô, bạn bè; tình cảm đối với quê hương, đất nước. Như vậy văn chương có vai trò quan trọng đối với đời sống của con người.

(BAIVIET.COM)