Giải đề 2 (Trang 53 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải đề 2 (Trang 53 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh trang 53 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Đề 2. Giới thiệu một loại hình ca nhạc (hay sân khấu) mà anh (chị) yêu thích.

Trả lời:

1. Mở bài

Giới thiệu về loại hình ca nhạc hay sân khấu mà ta định giới thiệu là gì (quan họ, tuồng, chèo, hát ví, hát xoan, hát trống quân, …)

2. Thân bài

– Trong tổng thể văn hoá nó thuộc về văn hoá dân gian hay văn hoá hiện đại? Điểm đặc biệt nhất của loại hình ca nhạc hay sân khấu đó là gì? (quan họ, si, lượn, thổn thức, trong sáng, …)

– Giới thiệu cụ thể về đối tượng:

+ Loại hình nhạc (sân khấu) đó xuất phát ở đâu? Vùng đất ấy có đặc điểm như thế nào?

+ Nét sinh hoạt văn hóa đó thường diễn ra ở đâu? (Trong lao động hay trong mùa lễ hội)

+ Đặc điểm nội dung các câu hát, điệu hát là gì? Cách phối khí ra sao? Trang phục của người diễn có gì đặc biệt? …

+ Đánh giá vai trò, vị trí của loại hình nhạc (sân khấu) có trong đời sống văn nghệ nói riêng và đời sống tinh thần của dân tộc nói chung.

3. Kết bài

Trách nhiệm của chúng ta trong việc gìn giữ và phát huy sản phẩm văn hóa tinh thần đó là là?

(BAIVIET.COM)