Giải đề 2 (Trang 16 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải đề 2 (Trang 16 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học trang 16 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Đề 2. Buy-phông, nhà văn Pháp nổi tiếng, có viết: “Phong cách chính là người”. Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế nào?

Trả lời:

Gợi ý:

– Giải thích khái niệm “Phong cách”: là khái niệm dùng để chỉ những lối sống, những cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động… tạo nên cái riêng của một người hay một loại người nào đó.

– Trong văn học, phong cách chỉ những nét độc đáo của riêng mỗi nhà văn thể hiện trong văn học.

– Phong cách được thể hiện trên cả hai phương diện: nội dung và nghệ thuật.

+ Về nội dung: bao gồm những quan niệm về cuộc sống con người, việc lựa chọn đề tài, xây dựng chủ đề…

+ Về nghệ thuật: phương thức biểu hiện, lựa chọn thủ pháp nghệ thuật, tổ chức kết cấu, lựa chọn ngôn ngữ…

– Những nhà văn, nhà thơ có tài năng thực sự mới có thể định hình phong cách riêng của mình.

– Giữa phong cách của mỗi tác giả có mối quan hệ chặt chẽ tới bản thân cá tính mỗi tác giả. Trong văn học, phong cách được thể hiện sinh động như một thực thể bộc lộ những quan niệm cá nhân về văn học.

(BAIVIET.COM)