Giải câu hỏi – Xác định nội dung cần phát biểu (trang 115 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi – Xác định nội dung cần phát biểu (Trang 115 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Phát biểu theo chủ đề trang 115 – 116 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

– Theo anh (chị), chủ đề của cuộc hội thảo trên có thể bao gồm những nội dung cụ thể nào?

– Anh (chị) chọn nội dung nào để phát biểu? Tại sao?

Trả lời:

Chủ đề cuộc hội thảo trên bao gồm những nội dung cụ thể:

– Những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với cuộc sống con người.

– Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

– Những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông:

  • Tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho mọi người.
  • Phối kết hợp với các cấp chính quyền trong việc xử lí những người cố tình vi phạm luật giao thông.
  • Tăng cường công tác giáo dục về luật an toàn giao thông trong nhà trường.

Nên chọn phát biểu tập trung vào nội dung thứ ba (những giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông) vì đó là trọng tâm của chủ đề được mọi người suy nghĩ riêng của người nói.

(BAIVIET.COM)