Giải câu hỏi – Từ ngữ địa phương (Trang 56 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi – Từ ngữ địa phương (Trang 56 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trang 56 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu hỏi: Quan sát những từ in đậm trong các ví dụ sau và trả lời câu hỏi.

– Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.

– Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào.

Bắp và bẹ ở đây đều có nghĩa là “ngô”. Trong ba từ bắp, bẹ và ngô, từ nào là từ địa phương, từ nào sử dụng phổ biến trong toàn dân?

Trả lời:

– Bắp và bẹ ở đây ở đều có nghĩa là “ngô”. Trong ba từ bắp, bẹ, ngô, từ nào là từ địa phương, từ nào được sử dụng trong toàn dân?

– Bắp và từ bẹ đều là từ ngữ địa phương. Từ ngô là từ ngữ toàn dân.

(BAIVIET.COM)