Giải câu hỏi (Trang 83 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi (Trang 83 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm trang 83 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu hỏi: Cho các sự việc và nhân vật sau:

a) Chẳng may em đánh vỡ một lọ hoa đẹp.

b) Em giúp một bà cụ qua đường vào lúc đông người và nhiều xe cộ đi lại.

c) Em nhận được một món quà bất ngờ nhân ngày sinh nhật hay ngày lễ, tết.

Hãy xây dựng một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm. có thể theo các bước trong SGK trang 83, 84.

Trả lời:

Đề số 1: chẳng may đánh vỡ một lọ hoa đẹp

Xây dựng đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm:

– Bước 1: Sự việc chính do sơ ý làm vỡ lọ hoa.

– Bước 2: Lựa chọn ngôi kể: ngôi thứ nhất

– Bước 3: Xác định thứ tự kể:

+ Lọ hoa bị đánh vỡ trong trường hợp nào (thời gian, địa điểm)

+ Lọ hoa vỡ như thế nào

+ Mảnh vỡ được dọn ra sao

– Bước 4: Xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm dùng trong đoạn văn tự sự sẽ viết

+ Hình dáng lọ hoa chưa vỡ

+ Hình dáng lọ hoa khi đã vỡ

+ Ý nghĩ sau khi làm vỡ lọ hoa

– Bước 5: Viết thành đoạn văn theo những gợi ý ở trên

Đề số 2: Em giúp một bà cụ qua đường vào lúc đông người và nhiều xe cộ đi lại

– Bước 1: Lựa chọn sự việc chính- giúp bà cụ qua đường lúc xe đông

– Bước 2: lựa chọn ngôi kể- ngôi thứ nhất (có thể ngôi thứ 3)

– Bước 3: Xác định thứ tự kể ( trình tự sự việc)

+ Hoàn cảnh gặp bà cụ muốn qua đường (địa điểm, thời gian)

+ Quá trình, hành động giúp bà cụ qua đường

+ Tâm trạng của bà cụ và bản thân em sau khi bà cụ qua đường

Bước 4: Xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm dùng trong đoạn văn tự sự

+ Dáng đi, nét mặt của bà cụ

+ Bối cảnh xung quanh đông người và nhiều xe qua đường

+ Cảm nghĩ khi làm được việc có ý nghĩa

Bước 5: Viết bài theo những dàn ý đã lập

Đề số 3: Em nhận được một món quà bất ngờ nhân ngày sinh nhật hay ngày lễ, tết.

Bước 1: Lựa chọn sự việc chính nhận được món quà tặng bất ngờ nhân ngày sinh nhật hay nhận được quà ngày lễ, tết.

Bước 2: Kể theo ngôi thứ nhất, xưng “tôi”, để có thể trực tiếp thể hiện tình cảm (biểu cảm).

Bước 3: Xác định thứ tự kể

+ Nhận được một món quà tặng bất ngờ ngày sinh nhật hay ngày lễ, tết.

+ Hành động và cảm xúc khi nhận được món quà.

+ Ý nghĩa món quà và tâm trạng của bạn khi nhận được món quà đó.

Bước 4: Xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm dùng trong đoạn văn tự sự sẽ viết:

+ Nhận được món quà tặng nhân dịp nào

+ Cảm xúc khi nhận được món quà tặng bất ngờ

+ Cảm nghĩ khi nhận được món quà tặng bất ngờ

Bước 5: Viết thành đoạn văn theo những gợi ý ở trên.

(BAIVIET.COM)