Giải câu hỏi (Trang 61 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi (Trang 61 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) trang 61 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu hỏi: Đọc văn bản trong SGK và trả lời câu hỏi.

a) Vấn đề nghị luận của văn bản này là gì? Hãy đặt một nhan đề thích hợp cho văn bản.

b) Vấn đề nghị luận được người viết triển khai qua những luận điểm nào? Tìm những câu nêu lên hoặc cô đúc luận điểm của văn bản.

c) Để khẳng định các luận điểm, người viết đã lập luận (dẫn dắt, phân tích, chứng minh) như thế nào? Nhận xét về những luận cứ được người viết đưa ra để làm sáng tỏ cho từng luận điểm. (Gợi ý: Những luận cứ đó được lấy ở đâu, gồm những điều gì?)

Trả lời:

a) Văn bản nghị luận về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.

Có thể đặt tên cho văn bản là: Con người của Sa Pa lặng lẽ hoặc Sức sống Sa Pa…

b) Các luận điểm:

– Tấm lòng yêu đời, tinh thần trách nhiệm cao với công việc

– Lòng hiếu khách và sự chu đáo với mọi người

– Sự khiêm tốn

c) Cách dẫn dắt từng luận điểm: Nêu luận điểm (thể hiện ở các câu chủ đề đầu đoạn) – phân tích, chứng minh các luận điểm – Khái quát chung, nâng cao vấn đề.

(BAIVIET.COM)