Giải câu hỏi (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 51 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu hỏi: Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi

Đề 1. Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường.
Đề 2. Đạo lí Uống nước nhớ nguồn.
Đề 3. Bàn về tranh giành và nhường nhịn.
Đề 4. Đức tính khiêm nhường.
Đề 5. Có chí thì nên.
Đề 6. Đức tính trung thực.
Đề 7. Tinh thần tự học.
Đề 8. Hút thuốc lá có hại.
Đề 9. Lòng biết ơn thầy, cô giáo.
Đề 10. Suy nghĩ từ câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Câu hỏi:

a) Các đề bài trên có điểm gì giống nhau? Chỉ ra sự giống nhau đó.

b) Mỗi em tự nghĩ ra một vài đề bài tương tự.

Trả lời:

a) Những điểm giống nhau giữa các đề:

– Các đề đều đưa ra một vấn đề thuộc tư tưởng, đạo lí.

– Tuy vậy các đề 1, 3, 10 là đều có yêu cầu cụ thể (suy nghĩ, bàn về, …). Các đề còn lại không nêu yêu cầu. Nhưng dù có đưa ra mệnh lệnh hay không thì các đề đều có điểm chung về yêu cầu: nghị luận (tức là đòi hỏi người viết phải nhận định, giải thích, bình luận, chứng minh).

b) Một vài đề bài tương tự:

– Bình luận câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

– Suy nghĩ của em về tính trung thực trong học tập.

– Đoàn kết là sức mạnh.

– Có công mài sắt có ngày nên kim.

(BAIVIET.COM)