Giải câu hỏi Trang 204, 205 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi Trang 204, 205 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 64, 65, 66: Tham quan thiên nhiên.

Đề bài Trang 204, 205 SGK Sinh học 7:

Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (√) định rõ môi trường sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)

Bảng. Tên động vật, môi trường và vị trí phân loại

giai cau hoi trang 204, 205 sgk sinh hoc lop 7 - de bai

– Nhóm động vật nào gặp nhiều nhất, tại sao ?

– Nhóm động vật nào gặp ít nhất, tại sao ?

– Thiếu hẳn nhóm động vật nào, tại sao ?

Lời giải câu hỏi Trang 204, 205 SGK Sinh học lớp 7:

Bảng. Tên động vật, môi trường và vị trí phân loại

giai cau hoi trang 204, 205 sgk sinh hoc lop 7 - loi giai

– Tên động vật tìm thấy nhiều nhất : Ve sầu , châu chấu vì nơi thăm quan ở đồng cỏ , có một số cây lớn và đang thời điểm thăm quan là thời điểm phát triển của châu chấu và ve sầu (mùa hè)

– Tên động vật nhìn thấy ít nhất là ếch vì ếch thường xuyên hoạt động về ban đêm

– Thiếu hẳn nhóm động vật sống ở dưới nước như Lớp Cá xương….vì địa điểm thăm quan không có ao hồ.

(BAIVIET.COM)