Giải câu hỏi (Trang 173 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi (Trang 173 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản tổng kết trang 173 – 177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Câu hỏi:

Trong cuộc sống, sau mỗi một công việc, người ta thường nhìn nhận, đánh giá kết quả của công việc ấy. Trong học tập, nghiên cứu, nhiều khi ta cũng cần tổng kết những nội dung cơ bản sau mỗi phần, mỗi chương. Trường hợp đầu cần viết văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn, trường hợp sau cần viết văn bản tổng kết tri thức.

Anh (chị) hãy nêu một số văn bản tổng kết thuộc hai loại trên mà mình được biết.

Trả lời:

– Mục đích, ý nghĩa của văn bản tổng kết là nhìn nhận, đánh giá kết quả công việc nhằm rút kinh nghiệm.

– Văn bản tổng kết gồm 2 loại:

+ Tổng kết hoạt động thực tiễn như: văn bản tổng kết năm học; văn bản tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn TN …

+ Tổng kết tri thức như: Tổng kết văn học dân gian Việt Nam; Tổng kết Tiếng Việt …

(BAIVIET.COM)