Giải câu hỏi – Tập làm thơ (Trang 166 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi – Tập làm thơ (Trang 166 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ trang 164 – 167 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

a) Hãy làm tiếp hai câu cuối theo ý mình trong bài thơ của Tú Xương mà người biên soạn đã dấu đi.

Tôi thấy người ta có bảo rằng:

Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng !

………………

………………

b) Làm tiếp bài thơ dang dở dưới đây cho trọn vẹn theo ý của mình.

Vui sao ngày đã chuyển sang hè,

Phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve.

………………

………………

c) Một số học sinh đọc bài thơ bốn câu bảy chữ đã làm ở nhà để cả lớp phê bình.

Trả lời:

a)

Tôi thấy người ta có bảo rằng :

Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng !

Hô mưa hắt nước trêu trần thế

Một sớm sửa sai bên chị Hằng.

b)

Vui sao ngày đã chuyển sang hè,

Phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve.

Chợt hiểu mùa xa nữa lại về

Xa thầy xa bạn lòng buồn nghe.

(BAIVIET.COM)