Giải câu 3 (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi – Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chuẩn mực sử dụng từ trang 166 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Các từ in đậm trong những câu sau đây dùng sai như thế nào?Hãy tìm cách chữa lại cho đúng.

– Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang.

– Ăn mặc của chị thật là giản dị.

– Bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tụy Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng.

– Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự giả tạo phồn vinh.

Trả lời:

– Các từ dùng sai: hào quang (là danh từ, không thể sử dụng làm vị ngữ như một tính từ được); ăn mặc (là động từ, không thể sử dụng như danh từ); thảm hại (là tính từ, không thể sử dụng như danh từ); giả tạo phồn vinh (sai về trật tự kết hợp).

– Chữa:

+ Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào nhoáng.

+ Cách ăn mặc của chị thật là giản dị. (hoặc Chị ăn mặc thật là giản dị.)

+ Bọn giặc đã chết rất thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tuỵ Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng.

+ Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự phồn vinh giả tạo.

(BAIVIET.COM)