Giải câu 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi – Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp phong cách (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chuẩn mực sử dụng từ trang 166 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Các từ in đậm trong những câu sau đây sai như thế nào?Hãy tìm những từ thích hợp để thay thế các từ đó.

– Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta.

– Con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt Viên […].Nhưng Viên vẫn rán sức quần nhau với chú hổ.

(Dẫn theo Nguyễn Đức Dân)

Trả lời:

Các từ in đậm trong các câu được sử dụng không đúng với sắc thái biểu cảm.

– (1): từ lãnh đạo dùng không phù hợp, vì việc xâm lược là việc phi nghĩa, mang lại nhiều đau thương cho dân tộc ta. Từ lãnh đạo mang sắc thái trang trọng, tôn trọng. Sửa : đổi từ lãnh đạo => cầm đầu.

– (2): sửa : đổi chú hổ => con hổ hoặc nó.

(BAIVIET.COM)