Giải câu 1 (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi – Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chuẩn mực sử dụng từ trang 166 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào?

– Một số người sau một thời gian dùi đầu vào làm ăn, nay đã khấm khá.

– Em bé đã tập tẹ biết nói.

– Đó là những khoảng khắc sung sướng nhất trong đời em.

Trả lời:

– Các từ dùng sai: dùi, tập tẹ, khoảng khắc;

– Chữa: vùi, tập tẹ, khoảnh khắc.

(BAIVIET.COM)