Giải câu hỏi – Sử dụng tình thái từ (Trang 81 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi – Sử dụng tình thái từ (Trang 81 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tình thái từ trang 81 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu hỏi: Các tình thái từ in đậm dưới đây được dùng trong những hoàn cảnh giao tiếp (quan hệ tuổi tác, thứ bậc xã hội, tình cảm,…) khác nhau như thế nào?

– Bạn chưa về à?
– Thầy mệt ?
– Bạn giúp tôi một tay nhé !
– Bác giúp cháu một tay ạ !

Trả lời:

– “Bạn chưa về à?” – Cùng lứa tuổi – mục đích nghi vấn ( à, chăng, hử, hả)

– “Thầy mệt ạ?” – Biểu thị thái độ tình cảm – khác nhau về thứ bậc ( ạ, cơ, mà)

– “Bạn giúp tôi một tay nhé!” – cùng thứ bậc – mục đích đề nghị ( nhé, nhỉ, mà)

– “Bác giúp cháu một tay ạ!” – Không cùng thứ bậc – mục đích đề nghị ( ạ, nhé)

(BAIVIET.COM)