Giải câu hỏi – Nhận diện luật thơ (Trang 165, 166 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi – Nhận diện luật thơ (Trang 165, 166 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ trang 164 – 167 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

a) Hãy đọc, gạch nhịp và chỉ ra các tiếng gieo vần cũng như mối quan hệ bằng trắc của hai câu thơ kề nhau trong bài thơ.

CHIỀU

Chiều hôm thằng bé cưỡi trâu về, 
Nó ngẩng đầu lên hớn hở nghe. 
Tiếng sáo diều cao vòi vọi rót, 
Vòm trời trong vắt ánh pha lê.

(Đoàn Văn Cừ)

b) Bài thơ sau của Đoàn Văn Cừ đã bị chép sai. Hãy chỉ ra chỗ sai, nói lí do và thử tìm cách sửa lại cho đúng.

TỐI

Trong túp lều tranh cánh liếp che, 
Ngọn đèn mở, tỏa ánh xanh xanh, 
Tiếng chày nhịp một trong đêm vắng, 
Như bước thời gian đêm quãng khuya.

Trả lời:

a)

Chiều hôm thằng bé / cưỡi trâu về,

Nó ngẩng đầu lên / hớn hở nghe.

Tiếng sáo diều cao / vòi vọi rót,

Vòm trời trong vắt / ánh pha lê.

– Luật bằng trắc:

+ Đối ở chữ thứ 2, 4, 6 của cặp câu 1-2, 3-4.

+ Niêm ở chữ thứ 2, 4, 6 của cặp câu 2-3.

b) Sửa bài thơ chép sai:

– Số câu số chữ đúng.

– Bỏ dấu phẩy ở câu 2 để ngắt nhịp 4 / 3.

– Gieo vần 1, 2, 4 nên phải sửa “xanh xanh” thành “xanh lè”.

(BAIVIET.COM)