Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích trang 84 – 87 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Hãy tự viết thêm những cách kết bài khác cho đề bài trên.

Trả lời:

Xã hội không ngừng vận động và phát triển vì vậy câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” càng trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Câu tục ngữ như kim chỉ nam hướng chúng ta tới những trải nghiệm thực tế thông qua việc đi đây đó, giao tiếp với mọi người để học hỏi điều hay lẽ phải. Với sự hiểu biết và kiến thức sẽ tạo ra những thành quả vượt bậc cũng như cách sống cao đẹp.

(BAIVIET.COM)