Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Tựa “Trích diễm thi tập” – (Hoàng Đức Lương) trang 30 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu hỏi: Tìm các dẫn chứng chứng tỏ các nhà văn, nhà thơ thời xưa rất tự hào về nền văn hiến dân tộc (Gợi ý: đọc lại phần một của tác phẩm Đại cáo bình Ngô).

Trả lời:

Dẫn chứng chứng tỏ các nhà văn, nhà thơ thời xưa rất tự hào về nền văn hiến dân tộc : Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi), Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt), Đại Việt sử kí (Lê Văn Hưu), Đại Việt sử kí toàn thư (Ngô Sĩ Liên), Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung)…

(BAIVIET.COM)