Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 25 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 25 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống trang 22 – 25 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Lập sàn bài cho đề 4, mục I ở trên.

(Gợi ý:

– Đọc kĩ đề và tìm ý.

– Trả lời các câu hỏi sau: Hoàn cảnh của Nguyễn Hiền có gì đặc biệt? Tinh thần ham học hỏi và chủ động học tập của Hiền như thế nào? Ý thức tự trọng của Hiền biểu hiện ra sao? Em có thể học tập Nguyễn Hiền ở những điểm nào?)

Trả lời:

a) Mở bài

– Giới thiệu chung về các trạng nguyên ở nước ta.

– Nêu sơ lược vài nét về Trạng nguyên Nguyễn Hiền.

b) Thân bài:

– Phân tích hoàn cảnh đặc biệt của Nguyễn Hiền: nhà nghèo phải xin làm chú tiểu quét chùa.

– Đánh giá tinh thần chủ động và ham học của Nguyễn Hiền: nép bên cửa lắng nghe, hỏi thêm thầy, lấy lá để viết chữ, xin thầy đi thi để xem sức học của mình.

– Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Nguyễn Hiền có ý thức tự trọng rất cao, yêu cầu nhà vua có võng lọng với đầy đủ nghi thức mới chịu về kinh.

c) Kết bài:

– Nguyễn Hiền là Trang nguyên nhỏ tuổi nổi tiếng của đất nước, là tấm gương sáng của thần đồng đất Việt.

– Chúng ta học tập ở Trạng nguyên Nguyễn Hiền tinh thần ham học, tinh thần vượt lên hoàn cảnh khó khăn.

(BAIVIET.COM)