Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ trang 152 – 155 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Nhận xét ý nghĩa của yếu tố tự sự trong bài thơ đối với việc thể hiện cuộc sống của người dân ở chiến khu Trị – Thiên thời chống Mĩ.

Trả lời:

Bài thơ sử dụng nhiều hình ảnh thơ đặc biệt hình ảnh người mẹ Tà – ôi trong công việc và hoạt động bằng bút pháp hiện thực thể hiện chân thực cuộc sống lao động và chiến đấu vất vả, gian khổ của đồng bào chiến khu.

(BAIVIET.COM)