Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 154 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 154 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt trang 142 – 154 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Câu hỏi:

Giả định Đế Thích cho Trương Ba được quyền sống (không phải mượn) trong xác hàng thịt hoặc hồn Trương Ba nhập vào cu Tị và Trương Ba đồng ý. Theo anh (chị), cuộc sống của Trương Ba sau đó sẽ như thế nào? Trình bày ý tưởng về những rắc rối sẽ xảy ra và viết một lớp kịch ngắn về điều đó.

Trả lời:

Dựa vào những gợi ý sau để làm bài:

– Căn cứ vào tâm trạng hồn Trương Ba khi phải ở trong xác anh hàng thịt để đặt ra những ý tưởng mới khi hồn Trương Ba ở trong xác cu Tị.

– Đặt vào tâm sinh lí của một đứa trẻ để tưởng tượng ra những nghịch cảnh trớ trêu khác mà hồn Trương Ba gặp phải.

(BAIVIET.COM)