Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 110, 111 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 110, 111 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính trang 107 – 111 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Trong các tình huống sau đây, tình huống nào người ta sẽ phải viết loại văn bản hành chính? Tên mỗi loại văn bản ứng với mỗi trường hợp đó là gì?

  1. Có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người biết sự kiện ấy.
  2. Thầy Hiệu trưởng hoặc thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết tình hình của lớp em trong tháng qua.
  3. Có một sự việc làm em hết sức xúc động, muốn ghi lại những cảm xúc đó.
  4. Hôm qua đi học về chẳng may gặp mưa, hôm nay em bị sốt, không thể đến lớp được.
  5. Có một địa danh rất nổi tiếng ở gần trường, cả lớp đều muốn thầy, cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho đi tham quan.
  6. Bị ốm không đi tham qua được, bạn em rất muốn biết về buổi tham quan ấy.

Trả lời:

1. Viết thông báo

2. Viết báo cáo

3. Viết đơn xin phép

4. Viết đơn xin phép nghỉ học

5. Viết giấy đề nghị

6. Không cần phải viết văn bản hành chính.

(BAIVIET.COM)