Giải câu 5 (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi – Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chuẩn mực sử dụng từ trang 166 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Trong trường hợp nào thì không nên dùng từ địa phương? Tại sao không nên lạm dụng từ Hán Việt?

Trả lời:

Sử dụng từ địa phương trong những ngữ cảnh không phù hợp (không phải địa phương ấy) sẽ làm cho người nghe, đọc khó hiểu hoặc không hiểu được. Tuy nhiên, trong những tác phẩm văn học, để tạo sắc thái cá biệt, người ta có thể sử dụng từ địa phương; đối với trường hợp này, những từ khó, lạ phải có chú thích để không gây khó khăn cho người đọc.

(BAIVIET.COM)