Giải câu hỏi – Khái niệm lập luận trong bài văn nghị luận (Trang 109 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi – Khái niệm lập luận trong bài văn nghị luận (Trang 109 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Lập luận trong văn nghị luận trang 109 – 111 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy đọc đoạn văn lập luận sau đây và trả lời câu hỏi.

Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế mà thôi. Được thời có thế thì biến mất làm còn, hóa nhỏ thành lớn. Mất thời không thế thì mạnh quay thành yếu, yên chuyển làm nguy, chỉ như khoảng trở bàn tay mà thôi. Nay các ông không rõ thời thế, lại trang sức bằng những lời dối trá, thế chẳng phải là kẻ thất phu hèn kém ư? Sao đủ để cùng nói việc binh được.

(Nguyễn Trãi, Lại dụ Vương Thông)

a) Kết luận (mục đích) của lập luận là gì?

b) Để dẫn tới kết luận đó, tác giả đã đưa ra những lí lẽ hoặc dẫn chứng (luận cứ) nào?

c) Hãy cho biết thế nào là một lập luận.

Trả lời:

a) Kết luận của lập luận là chỉ ra cho giặc thấy nếu không hiểu thời thế thế không thể dùng binh được, nhằm mục đích thuyết phục đối phương hiểu tình hình mà có sự lựa chọn đúng đắn và từ bỏ ý định xâm lược.

b) Để dẫn tới kết luận trên, tác giả đã sử dụng các luận cứ:

– Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế…

– Được thời có thế thì biến mất làm còn…

– Mất thời không thế thì mạnh quay thành yếu…

⇒ Các luận cứ được đưa ra để chứng minh cho chân lí: “Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế…”, sau đó kết luận rằng bọn giặc không hiểu thời thế, lại dối trá nên cầm chắc thất bại.

c) Lập luận là đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói (viết) muốn đạt tới.

(BAIVIET.COM)