Giải câu hỏi – Dự kiến đề cương phát biểu (trang 115 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi – Dự kiến đề cương phát biểu (Trang 115 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Phát biểu theo chủ đề trang 115 – 116 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Giả dụ, anh (chị) định chọn nội dung: “Khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu cửa tai nạn giao thông”. Anh (chị) hãy dự kiến đề cương cho lời phát biểu.

Gợi ý:

– Lời phát biểu gồm những nội dung nào?

– Các nội dung đó được sắp xếp ra sao?

Trả lời:

Nếu chọn nội dung: “Khắc phục tình trang đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông“, thì đề cương cho lời phát biểu có thể như sau:

– Tình trạng đi ẩu của thanh niên, học sinh hiện nay: đi xe máy, xe đạp, đi bộ.

– Tình trạng đó đã gây ra tai nạn giao thông như thế nào? (Số liệu cụ thể).

– Nguyên nhân của tình trạng đi ẩu (phân tích rõ các nguyên nhân).

– Biện pháp khắc phục tình trạng đi ẩu:

  • Đối với nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  • Đối với gia đình.
  • Đối với bản thân từng thanh niên, học sinh.

(BAIVIET.COM)