Giải câu hỏi – Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh (Trang 116, 117 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi – Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh (Trang 116, 117 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh trang 114 – 118 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Trao đổi nhóm theo các câu hỏi sau:

a) Các văn bản trên có thể xem là văn bản tự sự (hay miêu tả, nghị luận, biểu cảm) không? Tại sao? Chúng khác với các văn bản ấy ở chỗ nào?

b) Các văn bản trên có những đặc điểm chung nào làm chúng trở thành một kiểu riêng?

c) Các văn bản trên đã thuyết minh về đối tượng bằng những phương thức nào?

d) Ngôn ngữ của các văn bản trên có đặc điểm gì?

Trả lời:

a) Các văn bản trên không thể coi là văn bản tự sự (hay miêu tả, nghị luận, biểu cảm) được, bởi vì:

+ Chúng không nhằm mục đích kể lại sự việc, diễn biến, hành động, nhân vật.

+ Không xây dựng hình tượng nghệ thuật mà cung cấp đặc điểm, thông tin của sự vật.

b) Các văn bản trên cung cấp kiến thức, thông tin về sự vật, hiện tượng khách quan và khoa học nên được xếp thành một loại riêng.

c) Các văn bản trên trình bày đối tượng bằng cách trình bày, giải thích, giới thiệu.

d) Ngôn ngữ của các văn bản trên sử dụng ngôn ngữ khoa học: khách quan, chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp dẫn.

(BAIVIET.COM)