Giải câu hỏi – Công dụng của dấu gạch ngang (Trang 129 – 130 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi – Công dụng của dấu gạch ngang (Trang 129 – 130 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Dấu gạch ngang trang 129 – 130 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Trong mỗi câu sau, dấu gạch ngang được dùng để làm gì?

a) Đẹp quá đi, mùa xuân ơi – mùa xuân của Hà Nội thân yêu […]

(Vũ Bằng)

b) Có người khẽ nói:

– Bẩm, dễ có khi đê vỡ!

Ngài cau mặt, gắt rằng:

– Mặc kệ!

(Phạm Duy Tốn)

c) Dấu chấm lửng được dùng để:

– Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết;

– Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng;

– Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.

(Ngữ văn 7, tập hai)

d) Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Va-ren – Phan Bội Châu (xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này) lại quả quyết rằng (Phan) Bội Châu đã nhổ vào mặt Va-ren; cái đó thì cũng có thể.

(Nguyễn Ái Quốc)

Trả lời:

Công dụng của dấu gạch ngang:

a) Đánh dấu bộ phận giải thích.

b) Lời nói trực tiếp của nhân vật

c) Được dùng để thực hiện phép liệt kê

d) Nối các bộ phận trong một liên danh.

(BAIVIET.COM)