Giải câu hỏi – Cách viết văn bản quảng cáo (Trang 144 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi – Cách viết văn bản quảng cáo (Trang 144 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Viết quảng cáo trang 142 – 145 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu hỏi.

Đề bài: Viết quảng cáo cho sản phẩm rau sạch.

Hãy thực hiện một số việc sau:

1. Xác định nội dung cơ bản cho lời quảng cáo

Rau sạch có những ưu điểm gì so với rau bình thường về các mặt: chăm bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng. Giá cả?

2. Chọn hình thức quảng cáo

– Chọn phương pháp trình bày. Có thể lựa chọn một trong các cách sau:

+ Dùng cách quy nạp: Lần lượt kể những ưu việt của rau sạch rồi cuối cùng khẳng định giá trị của nó.

+ Dùng cách so sánh: So sánh tính ưu việt của rau sạch so với các loại rau khác.

– Chon từ ngữ khẳng định tuyệt đối và các kiểu câu để khẳng định tính ưu việt của rau sạch và lôi cuốn người đọc.

– Kết hợp với tranh ảnh, hình thức trình bày.

Trả lời:

Đề bài: Viết quảng cáo cho sản phẩm rau sạch.

1) Xác định nội dung cơ bản cho lời quảng cáo

Rau sạch có ưu điểm: được chăm bón chu đáo, kỹ càng, không sử dụng thuốc bảo quản thực vật, chất lượng được đảm bảo, giá cả hợp lí.

2) Chọn hình thức quảng cáo

(BAIVIET.COM)