Giải câu hỏi – Cách làm văn bản đề nghị (Trang 125, 126 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi – Cách làm văn bản đề nghị (Trang 125, 126 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản đề nghị trang 124 – 127 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

a) Hãy đọc hai văn bản đề nghị trên và xem các mục trong văn bản đề nghị được trình bày theo thứ tự nào. Cả hai văn bản có những điểm gì giống nhau và khác nhau?

Những phần nào là quan trọng trong cả hai văn bản đề nghị?

(Gợi ý: Muốn xác định được cần phải trả lời một số câu hỏi: Đề nghị ai? Ai đề nghị? Đề nghị điều gì? Đề nghị để làm gì?…)

b) Từ hai văn bản trên, hãy rút ra cách làm một văn bản đề nghị.

Trả lời:

a) Hai văn bản được trình bày theo thứ tự:

– Quốc hiệu.

– Địa điểm viết đơn, ngày…tháng…năm.

– Tên văn bản.

– Nơi gửi đến.

-Nêu sự việc, lí do, ý kiến đề nghị.

– Người viết kí, ghi rõ họ tên.

* Những phần quan trọng:

– Chủ thể: Người viết đề nghị.

– Khách thể: Người tiếp nhận đề nghị.

– Nội dung: Đề đạt nguyện vọng gì?

– Mục đích.

Hai văn bản đề nghị giống nhau: Người đề nghị, người nhận đề nghị, mục đích việc đề nghị.

Hai văn bản khác nhau ở phần nội dung trình bày cụ thể.

b) Cách làm một văn bản đề nghị:

Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì? Nguyện vọng được giải quyết sẽ mang lại ích lợi gì?

(BAIVIET.COM)