Giải câu 3 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi – Các trường hợp dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu trang 68 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu hỏi: Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

c) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

(Thạch Lam)

d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

(Đặng Thai Mai)

Trả lời:

CâuCụm C – VChức năng
a.Chị Ba / đếnChủ ngữ
tôi / rất vui và vững tâmvị ngữ
b.tinh thần / rất hăng háivị ngữ
c.trời / sinh lá sen để bao bọc cốmphụ ngữ trong cụm động từ
trời / sinh cốm nằm ủ trong lá sen
d.Cách mạng tháng Tám / thành côngphụ ngữ sau của vị ngữ

(BAIVIET.COM)