Giải câu hỏi 9 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 9 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 9 Trang 72 SGK Công nghệ 11:

Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Lời giải câu hỏi 9 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11:

Bản vẽ chi tiết:

+ Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thứoc và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

+ Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết

Bản vẽ lắp:

– Nội dung: Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

– Công dụng: Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

(BAIVIET.COM)