Giải câu hỏi 9 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 9 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 9 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Có mấy loại cơ cấu phân phối khí? Hãy nêu tên và đặc điểm cấu tạo của mỗi loại.

Lời giải câu hỏi 9 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Có 2 loại cơ cấu phân phối khí:

– Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt.

– Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp:

+ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt.

+ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo

Đặc điểm:

– Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo:

+ Xupáp được dẫn động bằng một cam, con đội, đũa đẩy, cò mổ.

+ Trục cam được dẫn động do trục khuỷu qua cặp bánh răng phân phối.

+ Số vòng quay của trục cam bằng 1/2 số vòng quay của trục khuỷu.

– Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt:

Mỗi xupáp được một cam dẫn động thông qua con đội

(BAIVIET.COM)