Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Hãy trình bày bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt.

Lời giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

– Sau khi cắt gọt đi phần kim loại dư của phôi dưới dạng phoi người ta thu được sản phẩm có hình dạng và kích thước theo yêu cầu.

– Phương pháp gia công kim loại bằng cắt gọt là phương pháp gia công phổ biến nhất trong ngành chế tạo cơ khí.

– Sản phẩm có độ chính xác cao, nhẵn bóng bề mặt cao

(BAIVIET.COM)