Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Giải quyết tình huống Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh.

Câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ 10:

Hãy liên hệ ở địa phương em có thể sản xuất hay làm dịch vụ gì để tăng thu nhập ?

Lời giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10:

Ở địa phương em có thể sản xuất lương thực, làm đồ thủ công, cung cấp những dịch vụ như sửa chữa, internet, chuyển phát để tăng thêm thu nhập do đang có nhu cầu cao.

BAIVIET.COM