Giải câu hỏi 8 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 8 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 8 Trang 72 SGK Công nghệ 11:

Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?

Lời giải câu hỏi 8 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11:

Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế:

+ Giai đoạn hình thành ý tưởng: Vẽ sơ đồ hoặc phác họa sản phẩm.

+ Giai đoạn thu thập thông tin: Đọc các bản vẽ liên quan đến sản phẩm khi thiết kế, lập các bản vẽ khác của sản phẩm.

+ Giai đoạn thẩm định: Trao đổi ý kiến thông qua các bản vẽ thiết kế sản phẩm

+ Giai đoạn lập hồ sơ kỹ thuật: Lập các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm

(BAIVIET.COM)