Giải câu hỏi 8 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 8 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 21: Ôn tập Chương 1.

Câu hỏi 8 Trang 64 SGK Công nghệ 10:

Nêu đặc điểm và kĩ thuật sử dụng phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật.

Lời giải câu hỏi 8 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10:

Giai cau hoi 8 Trang 64 SGK Cong nghe lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)