Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Giải quyết tình huống Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh.

Câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ 10:

Em hãy nhận xét về mục tiêu của bác A khi quyết định làm dịch vụ cho thuê truyện và sách.

Lời giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10:

Mục tiêu của bác A là phù hợp với bác, vừa có việc làm cho vui lại có thêm thu nhập.

BAIVIET.COM