Giải câu hỏi 7 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 7 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 7 Trang 72 SGK Công nghệ 11:

Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?

Lời giải câu hỏi 7 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11:

– Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

– Hình chiếu phối cảnh thường đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn như: nhà cửa, cầu đường, đê đập…

(BAIVIET.COM)