Giải câu hỏi 7 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 7 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 21: Ôn tập Chương 1.

Câu hỏi 7 Trang 64 SGK Công nghệ 10:

Trình bày sự hình thành, tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn, đất phèn.

Lời giải câu hỏi 7 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10:

Giai cau hoi 7 Trang 64 SGK Cong nghe lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)