Giải câu hỏi 7 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 7 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Tổng kết và ôn tập: Lắp đặt mạng điện trong nhà.

Câu hỏi 7 Trang 54 SGK Công nghệ 9:

Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Lời giải câu hỏi 7 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9:

Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố sau:

– Mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt bảng điện.

– Vị trí, cách lắp đặt các phẩn từ của mạch điện;

– Phương pháp lắp đặt dây dẫn: lắp đặt nổi hay chìm.

(BAIVIET.COM)