Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Giải quyết tình huống Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh.

Câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ 10:

Chị D và bác A kinh doanh có hiệu quả không ?

Lời giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 10:

Chị D và bác A kinh doanh có hiệu quả. Chị D lãi 5 triệu / quý. Bác D lãi 500000 / tháng ngoài ra còn có điều kiện đọc sách báo.

BAIVIET.COM