Giải câu hỏi 6 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí.

Câu hỏi 6 Trang 91 SGK Công nghệ 11:

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp gì?

Lời giải câu hỏi 6 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11:

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp sau:

– Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất để giảm chi phí năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu.

– Có các biện pháp xử lí dầu mỡ và nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất trước khi thải ra môi trường.

– Giáo dục ý thức bảo về môi trường cho người dân, tích cực trồng cây, giữ gìn vệ sinh môi trường.

(BAIVIET.COM)