Giải câu hỏi 6 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 6 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Tổng kết và ôn tập: Lắp đặt mạng điện trong nhà.

Câu hỏi 6 Trang 54 SGK Công nghệ 9:

Phân biệt sự khác nhau của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của mạch điện?

Lời giải câu hỏi 6 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9:

– Sơ đồ nguyên lí mạch điện chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiên vị trí và cách lắp đặt của chúng. Sơ đồ nguyên lí là cơ sở để vẽ nên sơ đồ lắp đặt.

– Sơ đồ lắp đặt biểu thị rõ vị trí cách lắp đặt các phần tử của mạch điện trong nhà.

(BAIVIET.COM)